TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
GENEL:
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4.Satın alınan her bir ürün, 14 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
7. İade sürecini aşağıda bulunan canlı destek hattı aracılığı ile 7/24 başlatabilirsiniz.
8. Satın alınan tüm sıfır ürünler de alıcının talebi üzerine ürün kargolanmamış ve kargo takip kodu tarafımıza verilmediği sürece anında iade yapılır. İade işlemi canlı destek hattı üzerinden başlatılıp tarafımızca işleme konduğunda ortalama 1-6 saat arasında ücret işlem yapmış olduğunuz kartınıza geri aktarılır.
2. EL ÜRÜNLER DE İADE POLİTİKASI:
Motor, şanzıman, jant lastik ve yedek parça kategorilerinde bulunan 2. el ürünler de satış sürecinde canlı destek hattından ve direk satıcıdan ürünün tüm öz nitelikleri alınır, ticaret aşamasında tarafımızdan belirlenir, alıcı ve satıcı onay vermesi halinde ticaret yapılır. 2. el ürünlerde satıcı tarafından gönderilen ürün ilk başta canlı destek hattından site yöneticileri tarafından fotoğraflanır, videolanır ve ürün alıcının eline geçtiğinde eksik bir durum var ise iade yapılır. 2. el ürünlerde tüm satış ve iade süreci tarafımızca yürütülür. Offroad.ist bu süreçte alıcı ve satıcının tüm haklarını korur.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
CAYMA HAKKI:
11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET Offroad.ist İnternet Hizmetleri
ADI/UNVANI: Galip Batuhan Firat
ADRES: Şenlikköy mahallesi Çatal Sokak No:2/8 Bakırköy İstanbul
EPOSTA: admin[at]offroad.ist
TEL: 0212 573 2322
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
İADE KOŞULLARI:
18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
ÖDEME VE TESLİMAT
24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak TR10 0011 1000 0000 0087 6654 36 IBAN NOLU EN PARA HESABINA ya da TR 70 0006 4000 0011 1280 2967 05 IBAN NOLU İş Nankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
 • Aks

  Aks (2)

  Yedek Parça ürünleri arasında bulunan arazi araçları için AKS seçenekleri. Aksa bağlı olan aparatlar ve diğer ürünler offroad.ist de. Offroad araçlara özel sıfır ya da 2.el aks ilanlarını görüntüleyebilir, aks fiyatlarını inceleyebilir, güvenle satın alabilirsiniz. Arazi aracınızdan çıkarmış olduğunuz ve…
 • Alt Koruma

  Alt Koruma (5)

  Araç Alt koruma modelleri, difarensiyel, motor ve araç alt bölüm koruma ekipmanları Offroad.ist de Türkiye de sık kullanılan arazi araçları arasında yer alan Duster, L200, Suzuki Vitara ve Grand Vitara marka araçların alt kısımlarını korumak için hazırlanmış ekipmanları keşfedin. Popüler…
 • Amarok Bagaj (3)

  Bir üst kategori Amarok Off Road Aksesuar Marka: VW Amarok bagaj aksesuar kategorisine hoş geldiniz. Bu sayfa da Amarok araçlar için üretilmiş bagaj çeşitlerini görüntüleyebilirsiniz. Alttaki tablo da ki kısa yol bağlantılarıyla Amarok uyumlu ekipmanları filtreleyebilirsiniz. Amarok Off Road Koruma…
 • Amarok Dodik

  Amarok Dodik (7)

  Bir üst kategori Amarok Off Road Aksesuar Marka: VW Amarok off road dodik kategorisine hoş geldiniz. Bu sayfa da Amarok araçlar için üretilmiş dodik modellerini görüntüleyebilirsiniz. Alttaki tablo da ki kısa yol bağlantılarıyla filtreleyebilirsiniz. Amarok Off Road Koruma Amarok Off…
 • Amarok Kaput

  Amarok Kaput (4)

  Bir üst kategori Amarok Off Road Aksesuar Marka: VW Amarok kaput üstü kategorisine hoş geldiniz. Bu sayfa da Amarok araçlar için üretilmiş abs plastik kaput kabartma, kaput havalandırma, kaput şişirme scoop modelleri ve fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Alttaki tablo da ki kısa…
 • Amarok Off Road Aksesuar

  Amarok Off Road Aksesuar (42)

  Bir üst kategori: Volkswagen Aksesuar Amarok off road aksesuar kategorisine hoş geldiniz. Bu sayfa da Amarok araçlar için üretilmiş off road aksesuar ürünlerini  görüntüleyebilirsiniz. Alttaki tablo da ki kısa yol bağlantılarıyla filtreleyebilirsiniz. Amarok Off Road Koruma Amarok Off Road Moonvisor…
 • Amarok Off Road Koruma

  Amarok Off Road Koruma (4)

  Bir üst kategori Amarok Off Road Aksesuar Marka: VW Amarok off road koruma kategorisine hoş geldiniz. Bu sayfa da Amarok araçlar için üretilmiş araç koruma ekipmanlarını  görüntüleyebilirsiniz. Alttaki tablo da ki kısa yol bağlantılarıyla filtreleyebilirsiniz. Amarok Off Road Koruma Amarok…
 • Amarok Off Road Moonvisor

  Amarok Off Road Moonvisor (1)

  Bir üst kategori Amarok Off Road Aksesuar Marka: VW Amarok off road moonvisor kategorisine hoş geldiniz. Bu sayfa da Amarok araçlar için üretilmiş moonvisor kep modellerini görüntüleyebilirsiniz. Alttaki tablo da ki kısa yol bağlantılarıyla filtreleyebilirsiniz. Amarok Off Road Koruma Amarok…
 • Amarok Off Road Spacer

  Amarok Off Road Spacer (3)

  Bir üst kategori Amarok Off Road Aksesuar Marka: VW Amarok off road spacer kategorisine hoş geldiniz. Bu sayfa da Amarok araçlar için üretilmiş spacer flanş modellerini görüntüleyebilirsiniz. Alttaki tablo da ki kısa yol bağlantılarıyla filtreleyebilirsiniz. Amarok Off Road Koruma Amarok…
 • Amarok Off Road Tampon

  Amarok Off Road Tampon (12)

  Bir üst kategori: Amarok Off Road Aksesuar Marka: VW Amarok Off road Tampon kategorisine hoş geldiniz. Bu sayfa da Amarok araçlar için üretilmiş çelik ve demirden off road tampon ürünlerini  görüntüleyebilirsiniz. Alttaki tablo da ki kısa yol bağlantılarıyla filtreleyebilirsiniz. Amarok…
 • Amarok Şnorkel

  Amarok Şnorkel (2)

  Bir üst kategori Amarok Off Road Aksesuar Marka: VW Amarok off road şnorkel kategorisine hoş geldiniz. Bu sayfa da Amarok araçlar için üretilmiş araç şnorkel modelleri ve fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Alttaki tablo da ki kısa yol bağlantılarıyla filtreleyebilirsiniz. Amarok Off Road…
 • Ara Atkı

  Ara Atkı (26)

  Ara atkı Tavan Sepeti, Port Bagaj ve Araç Üstü Çadır montajı için kullanılan zorunlu bağlantı ürünüdür. Tavan sepeti, araç üstü çadır ve port bagaj gibi araç tavan üzerine monte edilen ekipmanların yük dengesini sağlamak için kullanılan montaj aparatına ara atkı denir. Sepet…
 • Araç Logo - Amblem - 4x4 Off Road - Sticker

  Araç Logo - Amblem - 4x4 Off Road - Sticker (2)

    Arazi araçları için 4x4 sticker ve off road araç amblem logo Araç logo modelleri, orjinal araç logoları, off road araçlar için çıkartma, metal, yapışkanlı amblem ve logo seçenekleri. Ford, Land Rover, Suzuki, Toyota ve Jeep marka araçların yapıştırmalı veya…
 • Araç Üstü Çadır

  Araç Üstü Çadır (5)

  Araç üstü Çadır Modelleri ve en hesaplı Araç Tavan üzeri Çadır Fiyatları Offroad.ist de Offroad.ist tavan üzeri çadır bölümüne hoş geldiniz. Buradaki araç üstüne monte edilen çadır modelleri her araçla uyumludur.  Arazi araçlarını doğada keyifli bir butik otele dönüştüren araç…
 • Araç Yan Basamak

  Araç Yan Basamak (29)

  Yan basamak modelleri ve en uygun fiyatlı araç basamak fiyatları Offroad.ist de Yükseltme kiti uygulanmış arazi araçlarına binmek ve inmek biraz zordur. Aracınıza kolayca binmek için otomatik yan basamak satın alabilirsiniz. Otomatik araç yan basamakları aracınızın kapısı açıldığında dışarı doğru…
 • Araç Yan Tente

  Araç Yan Tente (5)

  Araç Yan Tente modellerini görüntüleyin fiyatları hakkında kıyaslama yapın. Türkiye de üretilen arazi araçlarına ve tüm araçlara uyumlu 2X3M 2,5X3M 3X3M seçenekler de Araç Yan Tente ürünlerini tüm kredi kartlarına taksit imkanı ile satın alabilir, aracınızdan çıkarmış olduğunuz 2.el araç…
 • Araç Yedek Parça

  Araç Yedek Parça (173)

  Arazi araçları için 4x4 yedek parça ve off road parça Türkiye de 4x4 arazi araçlarına uygun yedek parça satışı yapan üyelerimiz tarafından garantili olarak satışa sunulan orijinal yedek parça ürünlerini görüntüleyin ve off road araç parça fiyatları ile karşılaştırma yaparak…
 • Ateşleme Sistemi

  Ateşleme Sistemi (2)

  Arazi araçları için Yedek Parça kategorisinde bulunan elektronik veya manuel ateşleme sistemleri. Offroad araçlar için satılık sıfır - 2.el ateşleme sistemleri. Jeep, Suzuki, Toyota, Mitsubishi gibi 4x4 araçlara uygun ateşleme sistem ünitelerini satın alabilir, aracınızdan çıkan kullanmadığınız ateşleme sistemlerini offroad.ist…

Bir cevap yazın